მასალის გამოყენებისას
მიუთითეთ
საიტის მისამართი!კოტე ჯანდიერი
კოტე ჯანდიერი
23.06.1958


საქართველოს კინემატოგრაფისტთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი


.

Copyright © 2007 Georgian National Filmography. All Rights Reserved.