მასალის გამოყენებისას
მიუთითეთ
საიტის მისამართი!თამარ ბზიავა
თამარ ბზიავა
01.06.1982.

Copyright © 2007 Georgian National Filmography. All Rights Reserved.