მასალის გამოყენებისას
მიუთითეთ
საიტის მისამართი!

რეჟისორი სცენარ. პროდი. ოპერ. მხატვ. ანიმ. კომპოზ. ხმ.ოპერ. მონტაჟ. მსახიობი


ისტორიულ-ბიოგრაფიული ფილმები:
1. ბაგრატიონი ( 1985)
2. მევლუდი ( 1985)
3. დავით გურამიშვილი ( 1946)
4. გიორგი სააკაძე ( 1943)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.

Copyright © 2007 Georgian National Filmography. All Rights Reserved.